Pogosta vprašanja

Ali lahko kadarkoli uporabljam uradni logotip Navijaškega kluba?

Ne! Logotip je zaščiten s strani Arsenala in je točno določen za navijaške klube. Vsaka zloraba je kazniva. Prav tako se brez dovoljenja ne sme uporabljati uradnega Arsenalovega grba.

Kako bom kot član obveščen o delovanju kluba?

Z objavo vabil, zapisnikov in sklepov na internetni strani, preko elektronske pošte, preko foruma navijačev in ostalo.

Kaj sprejmem s podpisom pristopne izjave?

S podpisom pristopne izjave sprejemam temeljni akt društva z njegovo vsebino in namenom. Zavežem se, da bom redno plačeval članarino, dovolil organom društva da uporablja moje podatke v interne namene, se strinjal s pogoji navijaškega kluba ter težil k izpolnjevanju ciljev kluba.

Ima klub samo redne člane? Kdo lahko postane član?

Član kluba lahko postane vsak državljan RS, pod pogojem da sprejme statut, se po njem ravna in v ta namen poda pisno pristopno izjavo. Članstvo v klubu je prostovoljno. Klub ima lahko tudi častne člane. Član kluba lahko postane tudi vsak državljan, ki ma stalno ali začasno prebivališče na področju celotne Evrope.

Starostne omejitve?

Mladoletniku do dopolnjenega 7. leta starosti mora pristopno izjavo podpisati njegov zakoniti skrbnik. Od 7. do 15. dopolnjenega leta pa mora njegov zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v klub podati pisno soglasje. 
Člani do dopolnjenega 15.leta so oproščeni plačila članarine.